Femei cu pulă / Chocks with dicks

2003
exhibition view
Events: Rediscovering the nude beauty

Femei cu pulă / Chocks with dicks
Femei cu pulă / Chicks with dicks
Dumitru Gorzo - Statuie ecvestră / Equestrian
Porcul originar al poporului român / The original pig of the Romanian people
Moarte / Death
Prînz / Lunch