Hypostasis 6

2006
55X60 cm
Oil on canvas

Exitus II
Exitus III
Exitus IV
Exitus V
Exitus VII
12 October (Spain)
Morning 09
Hypostasis 6
Hypostasis 7